KSIĘŻA OBECNIE PRACUJĄCY

PROBOSZCZ

Ks. Maciej Łazarek

WIKARIUSZ

Ks. Kamil Siuta

REZYDENT

Ks. Tadeusz Nosal