Intencje Mszalne

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

12 V 2024

800     † Za Stanisławę, Zenona Kępków, Zofię i Stefana Pach, Jana Pierę, babcie i dziadków, zm z rodz. Kępków, Pachów, Jańców i Lasotów

930     †  Za Stanisławę, Władysława, Mirosława Majków, Elżbietę Lolo, Tomasza Serafina, Zbigniewa, Józefa Stawianych, Władysławę i Wacława Zimoniów, Leszka Wdówkę, dziadków Majków i Brudzów

1030     I Komunia Św.

1230     I Komunia Św.

1800   † Za Wiesława Wójcika (7r. śm.), Jerzego, Zofię, Ryszarda Wójcików, Mariana, Stefanię Comporków, Stanisława Świderka, Magdalenę Leszczyńską, zm z rodz. Mirowskich

PONIEDZIAŁEK – 13 V 2024

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

700    † Za Pawła Garnysza w 1 r. śmierci

1730  † Za Teresę Biernacką (14 r. śm.), Wiesława, Kazimierza, Rozalię Biernackich, Mariana, Janinę Wójcik, Magdalenę Sabela, Bogdana Antoszczyka, Zdzisława Tasarczyka, dwcc

1730  † Za Władysława, Ewę Lutosławskich – int. od brata Henryka z rodziną

1830  † Za Zofię, Ignacego, Henryka Basińskich, Mariannę, Daniela Król, Janinę, Pawła Lorentowiczów, babcie i dziadków, dwcc

Wtorek – 14 V 2024

Święto św. Macieja

700   † Za Zofię, Bronisława, Jana Paradowskich, Iwonę Comporek, Krystynę, Zenona, Helenę Frączkowskich, Krystynę, Jana Gajdzickich, Roberta Kłysza, Zofię, Eugeniusza, Mirosława, Andrzeja Bojanowskich, babcie i dziadków

1730  † Za Danutę Majek, Zofię, Bolesława, Stanisława Polak, Włodzimierza Pujan, Władysławę, Stanisława, Marka Majek, Danielę Solińską

1830  † Za Zofię, Walerię, Tadeusza Agierów, zm z rodz. Gładyszów, Klepaczów i Pękalów, dwcc

Środa – 15 V 2024

700   † Za Annę, Józefa, Walerię Brdoniów, Franciszka, Ewę, Franciszka, Feliksa Czyżewskich, Zbigniewa Maciaszka, Jana, Władysława, Anielę Pierów, Feliksa Wąsa, Stanisława Kopę, zm z rodz. Brdoniów, Czyżewskich, Pierów, kkpwnp, dwcc      

1730  † Za Halinę, Zygmunta Nowackich w 16 r. śmierci, Zofię, Władysława Michałus, Zosię, Witolda Kotlickich, Pawła, Andrzeja, Leokadię Garnysz, Roberta Olasika, Mariusza Kępkę

1830  † Za Zofię, Hieronima, Anielę, Michała Mielcarz, Szymona, Jadwigę, Jana, Walerię, Jana, Stanisława Wojtaszek, Henryka Bogdana, Piotra Kaletę, Mariannę, Mariana Grzelków, zm z rodz. Mielcarzów, Bogdanów

Czwartek – 16 V 2024

Święto św. Andrzeja Boboli

700    † Za Marzenę Gorczycę i Jadwigę Świeciak – int. od chrześnicy Malwiny

1730  † Za Józefę, Stanisława i Jana Plich, Janinę, Stanisława Plicha, Wiesławę, Tomasza Wołek, Zofię, Mariana, Krzysztofa i Sylwestra Ciepluchę, Józefa, Kazimierza, Henryka, Sabinę i Elżbietę Rzeźnik, Janinę, Zbigniewa i Marcina Szaniawskich, zm z rodz. Rzeźników i Plichów

1730  † Za Ireneusza, Stefana Nadajów, Wiesława Madaja, zm z rodz. Nadajów, Turków, Frączkowskich, Bartosów i Białków

1830  † Za Jana, Beatę, Mariannę, Antoniego, Irenę, Kazimierza, Bogusłąwę Wardów, Alojzego, Stefana, Antoninę, Kazimierza, Zofię Dublów, Stanisława, Jana, Włodzimierza Frydrychów, Stanisława, Wiktorię Pilasów, zm z rodz. Karpiów, dziadków i babcie, dwcc, kkpwnp

Piątek – 17 V 2024

700    † Za Stanisławę, Franciszka, Mirosława, Krzysztofa Paluchów, Romana Kozala, zm z rodz. Lasotów i Kozalów

1730  † Za Bogumiła Kępkę, Juliannę, Anielę, Stanisława Wardów, Mariannę i Antoniego Kępków, Stefanię Popek, zm z rodz. Kępków, Wardów i Popków

1730    O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla dzieci, wnuków i całej rodziny

1800  Za Krystynę Gulej, Józefę, Władysława, Stanisława Gulejów, Jarosława, Jana Turków, Eugeniusza, Grażynę Ciepluchów, Anielę, Tadeusza Ciepluchów, Janinę, Czesława Karpiów, zm z rodz. Gulejów, Ciepluchów i Karpiów

Sobota – 18 V 2024

700    

1730  † Za Władysława, Łukasza, Teresę, Annę, Mateusza Burzyków, Mariannę Turek, Jana Murasa, zm z rodz. Burzyków i Sapałów

1730  † Za Szczepana Ciamciaka – od siostrzenicy Agaty z rodziną    

1800  † Za Łukasza Plich w 3 r. śm., Jadwigę Plich w 14 r. śm., Juliana, Władysława, Rozalię, Kazimierza, Eugeniusza, Elżbietę Plich, Stanisława, Helenę Bartnik, Józefa, Mariana Bartnik, Alicję Strzelczyk, Pawła Każmierczaka, Józefa Kryśkiewicz, Zdzisława Lolo    

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

19 V 2024

800    † Za Kazimierza w 32 r. śm., Krystynę, Mariannę, Jarosława Piastów, Władysława Piery, Aleksandrę, Stanisławę, Joannę Pach, Jolantę, Radomira Skrzyńskich, Cecylię Sapała, Edwarda Rokity, za babcie i dziadków

930    † Za Piotra Woźnego w 14 r. śmierci

1115      Za parafian / Rocznica Komunii Św.     

1115      W intencji Sebastiana i Aleksandry z okazji 18tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Boskiej     

1800   † Za Stefana (12 r. śm.) Leokadię Klepaczów, Helenę, Feliksa Wąsów, Tomasza Florczyka, Tomasza Serafina, Andrzeja Palucha, Zbigniewa Maciaszka, Walerię, Tadeusza Brdoń, Zofię, Franciszka, Feliksa Czyżewskich, babcie i dziadków, kkpwnp

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – 

LEGENDA  SKRÓTÓW:

k.p.w n.p. – Księża pracujący w naszej parafii.

d.w c.c.    – dusze w czyściu cierpiące