Ogłoszenia Parafialne

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego

w Kurowicach

Kurowice ul Pocztowa 4

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

28.VI.2020r

1.) Serdeczne słowa PODZIĘKOWANIA niech przyjmą wszyscy, który uświetnili nasz parafialny Odpust: orkiestra, asysta, schola, druhowie strażacy, dziewczynki sypiące kwiatki, ministranci, p. organista i p. kościelny oraz Wy, Drodzy PARAFIANIE!

Uczestnicząc w nabożeństwach w kościele staramy się utrzymać odległości między sobą a przede wszystkim mieć założone maseczki. Nadal komunię św. przyjmujemy w dwóch rzędach . Od strony parkingu – na rękę. Od strony ul. Pocztowej – tradycyjnie.

2.) W czasie wakacji msze św. w dzień powszedni o godz. 700, ponadto w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i msza św. o godz. 1800. W I piątek miesiąca również msza św. o godz. 1800. Kancelaria w dzień powszedni po mszy św. do godz. 815. W środy w godz. 17 – 18

3.) W I środę miesiąca adoracja po mszy św. wieczornej. W piątek od godz. 2200 adoracja nocna do mszy św. rannej w sobotę. Ten czas jest na prośbę osób, które chcą uwielbić, dziękować, zadośćuczynić i prosić Najświętsze Serce Pana Jezusa o łaski dla nas, Ojczyzny naszej i parafii.

4.) Ławki kolatorskie zostaną poddane renowacji. gdyby ktoś dysponował zdjęciami, wykonanymi przy różnych okazjach, na których znajdują się owe obiekty, to prosimy o okazanie ich do zakrystii, by dobrze je odtworzyć w procesie renowacji!

*****************************************************************

PRZYSTĘPOWANIE DO KOMUNII ŚWIĘTEJ

przypomnienie

Ponieważ nadal mamy stan epidemii, przypominamy PROŚBĘ ks. Arcybiskupa, by przyjmować Komunię św. na rękę. Pojawiają się jednak pewne wątpliwości dotyczące sposobu przyjęcia komunii. Dlatego w niedziele jeden ksiądz (od strony parkingu) będzie udzielał komunii na rękę. drugi zaś (od strony ul. Pocztowej), w sposób tradycyjny. Przyjmujący komunię na rękę mają wyciągnięte otwarte skrzyżowane dłonie BEZ RĘKAWICZEK, przed sobą: prawa pod lewą. Po udzieleniu komunii prawą ręką biorą komunikant i w obecności szafarza podają sobie do ust. Natomiast komunię św. do ust przyjmujemy w ten sposób, by w momencie przyjęcia nie czynić ruchu głową.

        W dzień powszedni prosimy, by przyjmujący na rękę przystępowali w PIERWSZEJ kolejności.