Księża obecnie pracujący

PROBOSZCZ:

Ks. Maciej Łazarek

Wikariusz:

ks. Kamil Siuta

Rezydent:

Ks. Tadeusz Nosal