Intencje Mszalne

II NIEDZIELA ZWYKŁA

16 I 2022

800   † Za Andrzeja Borkowskiego w 1. rocznicę śmierci

930   † Za +Piotra Kaletę – int. od uczestników pogrzebu

1115    Za parafian

1800 † Za Andrzeja Rowińskiego w 12. rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 17 I 2022

św. Antoniego opata

700   † Za Sylwestra Ciepluchę – int. od brata Grzegorza

700   † Za dusze Józefy w 21. roczn. sm., Anny Mariana Jana Sławomira Turków, Stanisława Mariana Kazimierza Barbary Tekli i Jana Waścikowskich, Marianny Zofii Floriana Bolesława Baranów, Heleny Wacława Majów, Jana Papiewskiego, Rozalii Stanisława  i Jana Ziętków, Agnieszki i Zofii Śmietanów, Józefy i Stanisława Margasów, k. p. w n. p.  i d

1700 † Za Danutę Majek – int. od bratanicy Polit z rodziną

WTOREK – 18 I 2022

700   † Za Michała Kozieła – int. od uczestników pogrzebu

700   † Za Marię Paprzycką i Henryka

1700 † Za dusze Władysława w 20. roczn. śm. i Władysława Zająców, Walerii Jana Zofii Majków, Jarosława Paczesia, Stanisława Karpika

ŚRODA – 19 I 2022

św. Józefa Pelczara

700   † Za Zofię Stanisława Kawulów, Helenę Stanisława Kubisiów, Stefanię Romana Kauców, Monikę Tadeusza Pietrzko i  d. w c. c.

700   † Za Józefa Pielużka – int. od uczestników pogrzebu

1700 † Za Stanisława Wacława Kopów, Marię Feliksa Mieczysława Frączkowskich, Zofię Franciszka Henryka Czyżewskich, Walerię Tadeusza Brdoniów, Stanisława Rejniaka, Zbigniewa Maciaszka, Jana Pierę, Romana Pacha i za dziadków

1700Za Krzysztofa Piotra Janiaka – int. od rodziców i siostry

CZWARTEK – 20 I 2022

św. Sebastiana

700   † Za Michała Kozieła – intencja od sąsiadów

700   † Za Rozalię Niewiadomą – intencja od uczestników pogrzebu

1700 † Za dusze Leokadii Boczek w 2. roczn. śm., Jana Aleksego  Franciszki Boczków, Józefa Ewy Adeli Mariana Michała Katarzyny Garnyszów, Eugeniusza Sochackiego, Zofii Stanisława Kawulów, Jana Janiny Piotra Kaletów, zm. z rodz. Boczków i Garnyszów

PIĄTEK – 21 I 2022

św. Agnieszki

700   † Za Klementynę Nowak – int. od rodziny Milczarków

700   † Za Tadeusza Pacha – int. od uczestników pogrzebu

1700 † Rez.

SOBOTA – 22 I 2022

św. Wincentego Pallottiego

700   † Za Zbigniewa Bąka – int. od uczestników pogrzebu

700   † Za Wiesława Kępkę – int. od uczestników pogrzebu

1700 † Za dusze Henryka Rozalii Władysława Turków, Rozalii i Jana Sujków, Krystyny i Mirosława Rechetów, Heleny Wojciechowskiej, szwagra Czesława i Ryszarda, zm. z rodz. Fraczkowskich, Ciepluchów, Sujków i Turków

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 I 2022

800   † Za Mariannę Tadeusza i Czesława Kobalczyków, Anielę i Ludwika Kobalczyków, Anielę i Jana Bojanowskich, Zofię i Antoniego Rzepeckich, Wacławę i Stefana Lutosławskich

930   † Za Krystynę i Leona Jachów, Stanisławę Bronisława Tadeusza Pawła Sławomira i Tomasza Pachów, Stanisławę Józefa i Jerzego Świątków, Zofię i Stanisława Zimoniów, Czesława Guleja

1115    Za parafian

1800 † Rez.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – 

LEGENDA  SKRÓTÓW:

k.p.w n.p. – Księża pracujący w naszej parafii.

d.w c.c.    – dusze w czyściu cierpiące