Intencje Mszalne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

01 X 2023

800      † Za Wacława Pogodę, Jerzego i Krzysztofa Lipnych, Jerzego Popka, Ewę i Sylwestra Szubertów, Grzegorza Szczecińskiego oraz wszystkich zmarłych z rodz. Pogodów i Kupów

930    † Za Władysława Pierę w 17 r. śm., Jolantę i Radomira Skrzyńskich, Jarosława, Krystynę, Mariannę, Kazimierza Piasta, Stanisławę, Aleksandrę, Joannę Pach, Andrzeja Wirę, zm. babcie i dziadków

1115     Za PARAFIAN

1115     W 30 rocz. ślubu Elżbiety i Sławomira w podziękowaniu za wszystkie łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla całej rodziny

1115     W 40 rocz. ślubu Ewy i Wiesława Gładyszów

1800  † Za Zdzisławę w 11 r. śm., Genowefę w 30 r. śm., Stefana, Wisława, Kazimierza Kępków oraz za zm z rodz. Woźnyxg, Polaków, Jędrzejczyków, Margasów, Filipów i zkpwnp

PONIEDZIAŁEK – 02 X 2023

Św. Aniołów Stróżów

700     † Za Jana Kaniorskiego – od siostry Krystyny z rodziną

1630  † Za Mariannę, Władysława, Wacława Ciepluchów, Edwarda, Janinę, Stanisława, Piotra Kunków, Stefana Laszuka, Wiesławę Łuczyńską, Zenona Otockiego, zm z rodz. Frączkowskich, Sójków, Kaletów, Ciepluchów, Sołtysiaków i kkpwnp

1630  † Za Józefę, Stanisława, Jana Plich, Janinę, Stanisława Plicha, Wiesławę, Tomasza Wołek, Zofię, Mariana i Sylwestra Ciepluchę, Józefa, Kazimierza, Henryka, Sabinę i Elżbietę Rzeźnik, Janinę, Zbigniewa i Marcina Szaniawskich, za zm z rodz. Rzeźników i Plichów

1730  † Za Mariannę, Mieczysława Karpik, Teresę, Antoniego, Jana, Feliksa, Gulejów, Władysławę Karp, Piotra Brdonia, Wiesława Zająca, zm z rodz. Karpików i Gulejów

WTOREK – 03 X 2023

700     † Za Andrzeja, Genowefę, Mariana Zająców, Stanisławę Muras, Feliksa, Stanisława Świderek i zm z rodz. Stroińskich

1630  † Za Leszka, Barbarę, Arkadiusza, Krzysztofa Michalak, Stanisława, Zofię, Stanisława Michalak, Kazimierę i Zdzisława Świderek

1730  † Za Wojciecha Flakiewicza, Krzysztofa Ziętka, Genowefę, Sławomira, Władysława, Stanisława Zająców

ŚRODA – 04 X 2023

Św. Francisza

700    † Za Józefę Filip w 24 r. śm., Annę, Jadwigę, Wacława, Tadeusza, Józefa Filipów, zkkpnp i dwcc

1630  † Za Stanisława Woźnego w 13 r. śm, Anielę, Edwarda, Halinę Klepaczów, Antoninę, Janinę, Stanisława, Kazimierza, Eugeniusza, Władysława, Józefa, Czesława Woźnych, Stanisława Boczka, Mirosława Kępkę, Zdzisława Stawianego, Monikę Florczyk, zm z rodz. Woźnyxh, Klepaczów, Turków, Michalaków

1630  † Rez.

1730  † Za Mirosława, Helenę, Stefana, Wiesława, Romana Pachów, Józefę, Stefana, Wiesława Polaków, Eugeniusza Pękali, zm z rodz. Polaków, Pachów, Popków, Zbrojewskich, kkpwnp i dwcc

CZWARTEK – 05 X 2023

Św. Faustyny

700   † Za Mariana Kubisia, – int. od żony Stanisławy i córki Marzeny z rodziną

700       O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

1630  † Za Annę, Natalię, Leona Dułów, Zofię, Halinę, Stanisława, Władysława Kaczyńskich, Janinę, Jerzego Lauków i dwcc

1730  † Za Janinę Polańską w 6 r.śm., Stefana, Leokadię, Eugeniusza, Jana Samców, Kazimierza, Krystynę Polańskich, Stanisława, Genowefę, Tadeusza, Eugeniusza Pękalów, Weronikę, Stanisława, Wiesława Pierzchałków oraz kkpwnp

     PIĄTEK – 06 X 2023 

700     † Za Mariannę, Antoniego Guzków, Rozalię, Jana Filipów, babcie, dziadków, chrzestnych i kkpwnp oraz Ryszarda Zająca

1630     Za Intencja dziękczynno – błagalna w 10 r. ślubu Katarzyny i Grzegorza z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla nich i ich dzieci

1730  † Za Sławomira, Ryszarda Iwańskich, Anielę, Stanisława Woźnych, Mariana Sapałę, zm z rodz. Woźnych, Majków i Popków oraz za dwcc

1730  † Za Helenę Jarzębowską – intencja od siostrzeńców Janka i Adama

SOBOTA – 07 X 2023

NMP Różańcowej

700    † Za Genowefę, Wiesława i Jerzego Kosiorek, Katarzynę i Bronisława Wielbut, Zbigniewa Bobrowskiego, Przemysława Czekalskiego, Adama Maciaszczyka oraz dwcc

700       Dziękczynna za otrzymane łaski i dary Ducha Świętego oraz z prośbą o opiekę na dalsze lata życia dla Wioletty i Piotra Ścieszko w 25 r. ślubu

1630  † Za Tadeusza Sulmirskiego, Annę, Władysława Boczków, Mariannę, Józefa, Janinę Feliksa Samców, Józefę Pira, Piotra, Janinę, Jana Kaletów, Tadeusza Wierciocha, Ksawerę Mieczysława Jeziorskich, Reginę, Leona Przytulskich, Stanisławę, Stanisława Bojanowskich, babcie i dziadków, kkpwnp, oraz dwcc

1730  † Za Longinę, Juliannę, Władysława Wirów, Halinę, Józefa Wojtyna, Mariannę Kawulę, Stanisława, Jerzego Maślankę, Henryka Stacherę, Janinę Plewińską, Józefa Czyżewskiego, Ryszarda Bąbol, zm z rodz. Wirów i kkpwp

1730     A.A.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

08 X 2023

800    † Za Ryszarda, Bronisława Wołczysz, teściów Wołczyszów, Helenę, Katarzynę Frączkowskie, zm z rodz. Frączkowskich, Ciepluchów, Wrześniowskich, Silesów, Wołczyszów, Kłusiewiczów, dwcc, kkpwnp

930    † Za Stanisława Siuto w 22 r.śm., Irenę, Aleksandra Siuto, Zdzisława, Walerię Wójcik, Wiesławę Filip, zm z rodz. Siutów, Wójcików, Popczyńskich

1115     Za PARAFIAN

1115     O wypełnienie się woli Bożej w naszej Ojczyźnie – int od grupy modlitewnej

1800 † Za Władysława, Jarosława Wira, Genowefę, Mariana, Henryka Maślanka, Jana, Tadeusza Stoszek, Izabelę, Henryka Skwarka, Eligiusza Pierę, Annę Bińczyk, Krystynę, Jana, Gładysz, zm z rodz. Maślanków, Wirów, Owczaszów, Pietrzków i Polaków

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – 

LEGENDA  SKRÓTÓW:

k.p.w n.p. – Księża pracujący w naszej parafii.

d.w c.c.    – dusze w czyściu cierpiące