Intencje Mszalne

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 X 2020

Rocznica poświęcenia kościoła własnego

800  † Za Bronisława Brdonia w 19. roczn. śm., Wiesławę Brdoń, Walerię i Zdzisława Wójcików, Zofię i Stefana Jeżynów, Mariannę Olejniczak, Bogdana Woźnego i d. w c. c.

930  † Za dusze Zofii Filip w 21. roczn. śm., Władysława Filipa w 19. roczn. śm., Henryka Klimczaka

1115   ZA PARAFIAN  

1800   Rez.

PONIEDZIAŁEK – 26 X 2020

700    †  Za Piotra Kaletę – int. od syna Jakuba z rodziną

1700 †  Za dusze Leszka (12. roczn.) Martę Antoniego Stanisława Promińskich, Sabinę Mieczysława Helenę Józefa Makowskich, Mariannę Ignacego Szymańskich, Henrykę i Zdzisława Matuszkiewiczów

1700  Za Kingę Sapałę – int. od uczestników pogrzebu

1730 †  Za dusze Wiesława Kozła w 6. roczn. śm., Kornelię i Władysława Kozłów, Stanisławę Franciszka i Jana Popków, Stanisława Klepacza i  d. w c. c.  

WTOREK – 27 X 2020

700    †  Za Barbarę Teresę Stefana Kępków i d. w c. c.

1700 †  Za Kazimierza Czekalskiego w 27. roczn. śm., Helenę i Barbarę Czekalskie, Małgorzatę Matuszczak, zm. z rodz. Czekalskich, Jagiełłó1), Słowińskich, Kubczaków, Michalaków

1730 †  Za dusze Henryka Genowefy Mariana Maślanków, Władysława Jarosława Wirów, Jana Tadeusza Stoszków, Izabeli Henryka Skwarków, Anny Bińczyk, zm. z rodz. Maślanków, Wirów, Pietrzków i Polaków

ŚRODA – 28 X 2020

św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

700    †  Za Krzysztofa Burzyka – int. od uczestn. pogrzebu

1700 †  Za Krzysztofa Burzyka – int. od chrzestnego

1730 †  Za dusze Janiny Tadeusza Antoniny Michała Pękalów, Jana Heleny, Rozalii, Piotra Samców, Marii Stanisława Stanisławy Antoniego Brdoniów, Heleny Feliksa Sochów, zm. z rodz. Pękalów i Brdoniów i  d. w c. c.

CZWARTEK – 29 X 2020

700 †  Za dusze Janiny Stanisława Frandzel, Grażyny Dębickiej, Genowefy Marianny Klepaczka, Kazimiery Wincentego Stawianych

1700 †  Za dusze Tadeusza Wójta i Zenona Klepaczki 

1700 †  Za Sławomira Pacha – int. od rodziców  

1730 †  Za Mariannę Tadeusza Czesława Kobalczyków, Anielę i Ludwika Kobalczyków, Anielę i Jana Bojanowskich, Zofię i Antoniego Rzepeckich, Wacławę i Stefana Lutosławskich

  PIĄTEK – 30 X 2020

700    †  Za dusze Wacława w 10. roczn. śm., Bronisławę Kępkę i ich rodziców, Genowefę i Jana Kowalczyków, Jadwigi Sarby, Jerzego Marcina Janusików, zm. z rodz. Kępków, Ciepluchów, Sapińskich i Brdoniów

1700 †  Za dusze Jana w 2. roczn. śm., Elzbiety Władysławy Zenona Lolów, Tomasza Serafina  

1700 †  Za Sławomira Pacha – int. od brata Michała z żoną i dziećmi

1730 †  Za Annę i Mariana Burzyków, Annę i Jana Pieniążków, Zdzisława Strzeleckiego, zm. z rodz. Burzyków, Pieniążków, Łuczków, Burczyńskich i Waścikowskich

SOBOTA – 31 X 2020

700    †  Za Władysława w 19. roczn. śm., Mariannę Franciszka Eufemię Wacława Lorentowiczów, Walerię Franciszka Siutów, Stanisława Czesława Skrzydlewskich, teściów Samców, Adamków, Weglewskich, zm. z rodz. Ciepluchów, Siutów, Lorentowiczów oraz za sąsiadów

1700 †  W int. Zofii w 5. roczn. śm. i Eugeniusza Pirów, Pawła Gondzio w 2. roczn. śm., Apolonii i Ludwika Biernackich, Stanisławy i Ludwika Pierów

1730 †  Rez.

NIEDZIELA – 01 XI 2020

Uroczystość Wszystkich Świętych

800  †  Za dusze Edwarda Kwiatkowskiego i wszestkich zmarłych z rodzin Biernackich, Kwiatkowskich, Garnysów, Paluchów, Krawców i Wirów oraz d. w c. c.

800  †   W int. Janiny Stanisława Gondzio, Teodozji Stefana Dublów, Ewy Mateusza Tadeusza Franciszka Wacława Marianny Pawła Gondzio, Marianny Antoniego Zofii Zdzisława Czesława Marka Jerzego Janiny Mieczysława Huchlerów, Stefanii Stefana i Jerzego Chachułów, zm. z rodz. Gondziów, Huchlerów, Bojanowskich, Dublów i Bogdanów

930  †  W 3. roczn. śm. Edwarda Pacha, Walerię Władysława Pachów, Anielę Antoninę Stanisława Czesława Feliksa Stanisława Świderków

930  †  Za dusze Zofii w 8. roczn. śm., Władysława Turków, Marii w 2. roczn. śm., Zdzisława Wróblewskich, Eugenii Józefa Ciamciaków, Tomasza Leszka Biesagów, Ireny Zdzisława Bichlów, Agnieszki Turek, zm. z rodz. Jędrzejczyków, Łuczków i  d. w c. c.

1115   ZA PARAFIAN  

1800