Intencje Mszalne

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

14 VIII 2022

800   † Za dusze Stanisława Stefanii i Ludwika Sapałów, Grzegorza Krystyny i Eugeniusza Stawianych, Heleny i Jana Samców, zm. z rodziny Sapałów

930   † Za Leokadię Andrzeja Waldemara Stanisława Garnyszów, Roberta Olasika, Helenę i Jana Samców, Zofię Kotlicką, zm. z rodz. Stawianych, Kępków i Pękalów i  d. w c. c.

1115    ZA PARAFIAN 

1800 † Za dusze Rozalii Henryka Dulasów, Henryka Biskupskiego, Mariannę Krystynę Kazimierza Jarosława Piastów, Józefę Franciszka Stanisława Turków, Helenę Władysława Szkatułów, Danutę Wiesława Jędrzejców, Mariana Chruścińskiego, zm. z rodz. Turków, Ciepluchów, Cuprów, Muszyńskich, babcie i dziadków, k. p. w n. p.  i  d. w c. c.

PONIEDZIAŁEK – 15 VIII 2022

Uroczystość Wniebowzięcie NMP

800   † Za Stanisława Turka w 5. roczn. śm., Teresę Helenę Józefa Turków, Alfredę Romana Nastarowiczów, Irenę Stanisława Katarzynę Jana Siutów, Helenę Stanisława Popczyńskich, zm. z rodz. Turków, Golińskich, Nastarowiczów, Siutów, Popczyńskich

930   † Za dusze Walerii Stefana Marianny Pękalów, Zofii Wacława Danuty Ciepluchów, Jerzego Waliszewskiego, zm. z rodziny Pękalów, Ciepluchów i Waścikowskich

930     Dziękczynno – błagalna w intencji Heleny i Czesława Filipów z okazji rocznicy 50. lecia małżeństwa

1800 † Za +Pawła Samca w 2. rocznicę śmierci i zm. z rodziny Samców, Ścieszków i  d. w c. c.

WTOREK – 16 VIII 2022

700  † Za Janinę Karp – int. od chrześniaka Jerzego

ŚRODA – 17 VIII 2022

św. Jacka

700   † Za dusze Mariana Jana Sławomira Anny Józefy Turków, Stefana Cienkusza, Zofii Amrozińskiej, Zbigniewa Stefana Jeżynów, zm. z rodz. Turków, Cienkuszów, Zdunków, Żukowskich, Waścikowskich, dziadków, babcie, chrzestnych i  d. w c. c.

1800 † Za Józefę Mieczysława w 59. rocznicę śm. Zimoniów, Mariana Krystynę Ignacego w 25. roczn. śm., Waldemara Sudrów, Jana Gniewaszewskiego, zm. z rodz. Dalewskich, Tuchowskich, Joannę Tadeusza Michała Filipów, Genowefę Agier oraz dziadków

CZWARTEK – 18 VIII 2022

700   † Za Stanisława Jagiełło, Gabrielę i Władysława Jagiełło, Helenę Czekalską, Zofię Słowińską, Małgorzatę Matuszczak, zm. z rodz. Czekalskich, Jagiełło, Słowińskich, Kubczaków i  d. w c. c.

 

         PIĄTEK – 19 VIII 2022 

700   † Za dusze Władysławy i Władysława Zająców, Walerii Jana Zofii Majków, Jarosława Paczesia i Stanisława Karpika

SOBOTA – 20 VIII 2022

wspomnienie św. Bernarda

700      Msza na wyjście pielgrzymki

700   † Za dusze Marianny Stanisława Misio, Zofii Zdzisława Władysława Ciepluchów, Adama Osińskiego, Julii Sabeli, babcie i dziadków, zm. z rodz. Misiów, Ciepluchów i Boczków

1700     ŚLUB: Przemysław Kępka i Anna Nadaj

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

21 VIII 2022

800   † Za dusze Marianny Bolesława Jerzego Edwarda Sapałów, Aleksego Krystyny Janiny Kwiatkowskich, bacie i dziadków, zm. z rodz. Sapałów, Kwiatkowskich, Stawianych i  d. w c. c.

930   † Za dusze Stanisława w 27. roczn. śm., Lucynę Wacława Kopów, Marii Feliksa Walerii Kazimierza Mieczysława Marka Frączkowskich, Anny Józefa Walerii Tadeusza Brdoniów, Stanisława Reyniaka, Zbigniewa Maciaszka, Romana Pacha, Jacka Piery, babcie i dziadków i  d. w c. c.

1115    ZA PARAFIAN 

1800 † Za dusze Heleny Jana Popków, Walerii Stanisława Tadeusza Jana Marka Łukasza Rozalii Władysława Burzyków, Wiesławy Józefa Sapałów, całą rodz. Popków, Burzyków, Sapałów i Polaków

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – 

LEGENDA  SKRÓTÓW:

k.p.w n.p. – Księża pracujący w naszej parafii.

d.w c.c.    – dusze w czyściu cierpiące