Intencje Mszalne

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

26 VI 2022

ODPUST PARAFIALNY

800   †  Za dusze Zofii Władysława Krystyny Eugeniusza Bojanowskich, Władysława Gierasa, Szymka Hajdusia, Leokadii Władysława Bogdana Zenona Turków, c. rodz. Bojanowskich i Gierasów

930   † Za Henryka Klimczaka, Zofię i Władysława Filipów

1115    ZA PARAFIAN 

1800 † Za dusze Stanisława w 9. roczn. śm. i Walerii Światek

PONIEDZIAŁEK – 27 VI 2022

700   † Za Zenona Waleckiego w 3. rocznicę śmierci

1730 † Za Iwonę Dudę w 19. rocznicę śmierci, Genowefę Dudę w 1. rocznicę śmierci

1730 † Za Władysławę i Józefę Klepacz, Jana i Mariannę Kisiel, Józefa Maruszaka, Wiesławę Klepacz, Zbigniewa Szymczaka, dziadków Klepaczów, Sujków, Kisielów, Pachów i całą rodzinę Szymcaków

1830 † Za dusze Władysława Piery, Jolanty i Radomira Skrzyńskich, Jarosława Krystyny Marianny Kazimierza Piastów, Stanisławy Aleksandry Joanny Pach, Andrzeja Wiry, babcie i dziadków

1830 † Za Zbigniewa Furmanka, dziadków i babcie i  d. w c. c.

WTOREK – 28 VI 2022

św. Ireneusza

700     W podziękowaniu Matce Bożej za 13. lat życia Zuzi, z prośbą o dalszą opiekę i dary dla Niej  

1730 † Rez. 

1830 † Rez. 

ŚRODA – 29 VI 2022

św. Apostołów Piotra i Pawła

700   † Za dusze Jana Jędrzejczyka, Czesława Klepacza, dziadków i babcie,  zm. z rodz. Jędrzejczyków, Garnyszów, Klepaczów, Stoszków, Lasotów, Łuczków i  d. w c. c.

700   † Za  Anielę (w 32. roczn. śm.) i Józefa Lolo (w 33. roczn. śm.)

1700 † Za dusze Heleny Wacława Anieli Marianny Henryka Woźnych,  Eugeniusza Grzegorza Glonków, Edwarda Zalewskiego

1830 † Za Mariana w 5. rocznicę śm. i Irenę Klepaczów, Walerię i Franciszka Siutów, Piotra i Czesława Góreckich, Stanisławę i czesława Skrzydlewskich, Władysława Lorentowicza, babcie i dziadków, zm. z rodz. Klepaczów, Siutów, Góreckich i Ciepluchów

CZWARTEK – 30 VI 2022

700   † Za +Kazimierza Węzowskiego – int. od rodziny Jończyków i Zbęków 

1730 † Za dusze Anieli Tadeusza Czesława Mariana Ciepluchów, Krystyny Gulej, Zofii Władysława Banachów, Michała Strukowskiego, Józefy Wacława Stanisława Maślanków, Ryszarda Ulańskiego, babcie i dziadków i  k.p. w n. p.

1730 † Za Mariana Turka – int. od syna Ireneusza z dziećmi

1830 † Za dusze Władysławy Jana Stanisława Frączkowskich, Tadeusza Marka Pachów, Zofii Mariana Antoniego Kisielów, Eugeniusza Marianny Stanisława Stawianych, Mirosława Bolesława Anieli Gładyszów, Rozalii Jana Sójków, Marianny Władysława Ciepluchów, Leokadii Żurek, całą rodz. Frączkowskich i Gładyszów i  d. w c. c.

PIĄTEK – 01 VII 2022 

700   † Za Annę Filip – int. od cioci Wiesławy z rodziną

1800 † Za Andrzeja Woźnego, Zofię Ciepluchę, Eugeniusza Zająca, zm. z rodz. Woźnych, Samców, Ciepluchów, Pierzchałków, Durczaków i  d. w c. c. 

SOBOTA – 02 VII 2022

700   †  Rez. 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

03 VII 2022

800   †  Rez.

930   † Za Romana Mirowskiego w 7. roczn. śm., Halinę Teodora Mirowskich, Irenę Kazimierza Zenona i Andrzeja Rewiczów, Krystynę i Stanisława Klepaczów, Walentynę Czesława Grzegorza Comporków oraz zm. z rodz. Mirowskich, Paluchów i Filipów

1115    ZA PARAFIAN 

1800 † Za dusze Leokadii Władysława Zenona Bogdana Rozalii Mariana Turków, Ignacego Leokadii Patury, Władysławy Stefanii Jana Piastów, Janiny Przykazkiej, Jerzego Bartosa, Krystyny Zofii Władysława Eugeniusza Bojanowskich, Stanisława Anieli Józefa Stefana Wacława  Włodzimierza Bogusławy Paluchów, Walerii Eugeniusza Pachów, d. w c. c.  i  k. p. w n. p.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – 

LEGENDA  SKRÓTÓW:

k.p.w n.p. – Księża pracujący w naszej parafii.

d.w c.c.    – dusze w czyściu cierpiące