Intencje Mszalne

ZESŁANIE DUCHA SWIETEGO – 31 V 2020

800      † Za dusze Leonarda Stanisławy Stefana Tadeusza Adama Lolów, Józefa broli, Janusza Danuty Skupińskich, Teresy Zietek, Igi Kołodziejczyk, Ani Polak, babcie i dziadków

930      † Za dusze Stanisława Stawianego w 4. roczn. śm., Mariannę Edwarda Stawianych, Zygmunta Jakuba Sławomira Misiaków, Stanisława Wojewody

1115       Za parafian

1800    † Za dusze Stefanii Jana Maślanków, Andrzeja Edwarda Rowińskich, Adama Tadeusza Lolo, Tomasza kruczka, Anieli Antoniego Wiesławy Antoniego Szewców, Anny Tadeusza Burzyków, Stanisławy Bolesława Zenona Stanisława Henryka Dopierałów, Niny Anosowicz, Bronisławy Hieronima Andrzeja Michała Grygierów, Jana Hirowskiego, k. p. w n. p.  i  d. w c. c.

  

PONIEDZIAŁEK – 01 VI 2020

Matki Kościoła

700          Za dusze w czyśćcu cierpiące

1800    † Za Grzegorza Pogodę – int. od taty Jerzego

1830    † O zbawienie wieczne dla Anny Bińczyk, Eligiusza Anieli Bolesława Pierów, Zofii Wacława Polaków, Jana Gładysza, Izabeli Henryka Skwarków, Władysława Wiry, Jana Turka, Heleny Stefana Pękalów, Marianny Stanisława Pirów, zm. z rodz. Pierów, Polaków, Burzyków, Stawianych, Ciepluchów, i d. w c. c.

WTOREK – 02 VI 2020

46. rocznica święceń kapłańskich ks. Kanonika

700       † Za Czesławę Stachurską

1800    † Za dusze Jana Janiny Stefanii Wardów, Arkadiusza Mariasika, Wiesława Zofii Władysława Baranów, Andrzeja Gunarskiego, babcie i dziadków, ciocie i wujków

1800    † Kazimierz Warda – int. od Doroty i Szczepana

1830    † Za dusze Stanisławy Franciszka Mirosława Krzysztofa Paluchów, zm. z rodz. Pastuszkiewiczów, Szewców, Potargowiczów, Sychów

ŚRODA – 03 VI 2020

700      † Za Stanisława Biernackiego – int. od rodziny

1800    † Za dusze Kazimierza Janiny Krystyny Tadeusza Sarnatów, Ilony Marka Reszke   Katarzyny Edwarda Michałusów, Ryszarda Wójcika, zm. z rodz. Świderków, Pachów, Wojdali i k. p. w n. p.

1800    † Za Piotra Kępkę – int. od najbliższej rodziny

1830    † Za dusze Janiny Jana Henryka Drożdżów, Heleny Czesława Dariusza Lewandowskich, Zdzisława Druszcza, Stanisławy Wacława Margasów, Marianny Franciszka Kaniorskich, babcie i dziadków i d. w c. c.

   

CZWARTEK – 04 VI 2020

700         Za diakona Konrada i kleryka Damiana oraz o powołania szczególnie z naszej parafii

1800    †  

1830    † Za dusze Czesława w 1. roczn. śm., Walentyny Grzegorza Comporków, Haliny Teodora Romana Mirowskich, babcie i dziadków

  PIĄTEK – 05 VI 2020

700       † Za dusze Janiny Stanisława Frandzlów, Grażyny Dębickiej, Genowefy Marianny Klepaczka, zm. z rodz. Frandzlów, Klepaczków, Kozów, Drabików, Stawianych

1800    † Za Roberta Janinę Kłyszów, Krystynę Jana Gajdzickich, Jana Paradowskiego, Iwonę Comporek, Annę Wacława Włodarczyków, Wiesławę Eugeniusza Piotra Grzegorza Kisielów, babcie i dziadków

1800    † Za Grzegorza Pogodę – od siostry Joanny z rodziną

1830    † Za Zenona Klepaczkę w 17. roczn. śm. i Tadeusza Wójta

SOBOTA – 06 VI 2020

700      † Za dusze Józefy Wacława Stanisława Maślanków, Anieli Tadeusza czesława Mariana Grażyny Ciepluchów, Zofii Władysława Banachów, Michała Strukowskiego, babcie i dziadków i Ryszarda Ulańskiego

1200      ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE dn. KONRADA SULMIRSKIEGO

1800    † Za Zbigniewa Furmanka, babcie i dziadków i d. w c. c.

1830   † Za dusze Walerii Władysława Edwarda Pachów, Anieli Antoniny Jadwigi Stanisława Czesława Feliksa Stanisława Świderków, zm. z rodz. Garnysów, Polaków, Burzyków, babcie i dziadków

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 07 VI 2020

800      † Za Leokadię i Józefa Karpów, Mariannę i Kazimierza Karpów, Mariana Skupińskiego

930      † Za dusze Mariana Andrzeja Zająców, Józefy Wojciecha Wirów, Stanisławy Muras, Janiny Antoniego Krystyny Wiesława Stroińskich, zm. z rodz. Zająców, Wirów, Ciepluchów, Pękalów, Sójtów, Kopytków

930      † W 5. roczn. śm. Stanisława Wojtaszka, Szymona Jadwigę Jana Walerię i Janka Wojtaszków, Hieronima i Zofię Mielcarzów, Genowefę Władysława Stanisława i Sławomira Zająców, Anielę Stefana i Jana Jakubców, Jana Janinę Weronikę i Szczepana Kaletów, Jerzego Popka i k. p. w n. p.

1100      PRYMICJE ZA PARAFIAN

1800    † Za dusze Heleny Wacława Jerzego Zdzisława Stawianych, Stanisława Abramowicza, Janusza Kaczmarka, Stefanii Anny Aleksandra Frączkowskich, Zofii Mieczysława Jędrzejczyków, Czesława Klepacza, Ryszarda Jardziocha, zm. z rodz. Stawianych, Abramowiczów, Garnyszów i d. w c. c.