Intencje Mszalne

I Niedziela Adwentu

03 XII 2023

800    † Za Mariannę w 9 r. śm., Mariana Cieplucha, Stanisławę, Jana, Mirosława, Grażynę, Henryka, Bogdana, Janusza Pietrzyków, Teresę Gołębiowską, babcie, dziadków, ciocie, wujków i dwcc

930    † Za Magdalenkę Sabela (21 r. śm.), Czesława, Stanisławę Sabelów, Mariannę, Władysława, Mirosława Świderków, Stefana Woźnego, Teresę, Wiesława Biernackich, dziadków i babcie Sabela, Świderek, Woźnych i Grynków

1115     Za PARAFIAN

1115   W intencji Radosława z okazji 18-tych urodzin

1800  † Za Bronisława, Eugeniusza, Jana, Teresę Wirów, Zofię, Stanisława Zimoniów, babcie i dziadków, Barbarę Kępka, Zbigniewa Stawianego, Sławomira Pacha, dwcc, kkpwnp

PONIEDZIAŁEK – 04 XII 2023

Św. Barbary

650     

650     † Za Stanisława Banacha – int. od rodziny Pierów

1700   

1730   † Za Eugenię Przywarę – od rodziny Ślepeckich, Kurzawów i Goszczyńskich

WTOREK – 05 XII 2023

650    † Za Józefa Ścieszko w 4 r. śm., za rodziców i rodzeństwo

1700  † Za Walentynę (15 r. śm.), Antoninę, Zygmunta Gulejów, Rozalię, Wacława Banachów, Stanisławę, Mariana Frączaków, Ryszarda Lasonia

1730  † Za Jana Nadaja (w 3 r. śm.), Genowefę Nadaj, Rozalię, Ignacego, Leokadię, Edwarda Misiak, Jadwigę Martyn (?), Janinę Kisiel, Józefa Moskwa, Halinkę i Stanisława Kępka i rodzinę Rompałów, za babcie i dziadków, kkpwnp

ŚRODA – 06 XI 2023

650    † Za Teresę, Anielę, Eugeniusza, Franciszka, Jana, Bronisława Wirów, Anielę, Franciszka Adamków, zm z rodz. Brdoniów, Adamków, Biskupskich, Wirów, dwcc, Zofię i Stanisława Zimoniów

1700  † Za Pawła Garnysza – int. od koleżanek i kolegów ze Szkoły Ogrodniczej w Czarnocinie 

1730    Za Darię i Szymona z okazji urodzin z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Matki Bożej

CZWARTEK – 07 XII 2023

Św. Ambrożego

650    † Za Władysława Pogodę, zmarłych rodziców i braci Pogodów, Jana Pacha, Jana Stawianego i Władysława Jańca

650       O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii  

1700  † Za Mariannę i Jana Garnyszów, Alfreda Sapały, Stefanię i Henryka Sapałów

1730  † Za Alicję, Piotra, Klarę, Tadeusza, Zbigniewa Szafrańskich, Joannę, Tadeusza, Michała Filipów, Walentynę, Czesława, Grzegorza Comporków, Halinę, Teodora, Romana Mirowskich

     PIĄTEK – 08 XII 2023

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

650    † Za Zenona, Stefanię, Bolesława, Stanisława, Czesława, Anielę Huchlerów, Bolesława, Stanisławę, Zenona, Stanisława, Henryka Dopierałów, Zenona Szewca, Tomasza Kruczka, babcie i dziadków, zm z rodz. Szewców, Huchlerów, Dopierałów, Burzyków, Grygierów

650    † Za Czesława, Mariusza, Tomasza Comporek

1700  † Za Mariannę i Piotra Łuczaj, zm z rodz. Ciszewskich, Łuczajów, Chojeckich, Hryniewiczów

1730 

SOBOTA – 09 XII 2023

650    Za Pawła Garnysza, Leokadię, Andrzeja Waldemara i Stanisława Garnyszów, Roberta Olasika, Helenę i Jana Samców, Danutę i Stanisława Sapałów, Zofię Kotlicką, zm z rodz. Kępków, Stawianych i Pękalów oraz dwcc

650    † Za Leszka Michalaka – od uczestników pogrzebu

1700  † Za Zenona, Bogdana, Władysława, Leokadię Turków, Mariannę, Wacława, Eugeniusza Stefana Stoszków, Krystynę, Eugeniusza, Zofię, Władysława Bojanowskich, Walerię, Eugeniusza Pachów, Marka Smolisa, Wiesława Pacha i dwcc

1730  † Za Leokadię Ciepluchę

II NIEDZIELA ADWENTU

10 XII 2023

800    † Za Cecylię, Jana, Feliksa Trzeciaków, zm z rodz. Trzeciaków, Jaśkiewiczów, Janinę, Stanisława Plichów, Walerię, Władysława, Zdzisława Sójków, dwcc

930      Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski, zdrowie z prośbą o dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo na każdy dzień dla naszych rodzin

1115     Za PARAFIAN

1800  † Za Mariannę, Stanisława Pira, Władysława, Janinę, Wacława Stoszek, Krzysztofa Jakubca, Andrzeja Marciniaka, Mieczysława, Marka Frączkowskich, dziadków i babcie Pirów i Burzyków, Adama Pogodę, Władysława Wirę, Eligiusza Pierę, Lucynę Kopa, zm z rodz. Polaków, Stawianych, Ciepluchów, Gazdów, dwcc

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – 

LEGENDA  SKRÓTÓW:

k.p.w n.p. – Księża pracujący w naszej parafii.

d.w c.c.    – dusze w czyściu cierpiące