Intencje Mszalne

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03 X 2021

800  † Za Janinę Polańską w 4 rocz. śmierci. Stefana, Leokadię, Eugeniusza, Jana Samców. Kazimierza, Krystynę Polańskich. Stanisława, Genowefę, Tadeusza, Eugeniusza Pękalów. Zmarłych z rodz. Polaków, Pierzchałków oraz kpwnp

930  † Za Władysława Filipa w 20 rocz. śmierci, Zofię Filip w 22 rocz. śmierci, Henryka Klimczaka

1115    Za parafian

1800 † Za Władysława Pierę w 15 rocz. śmierci. Jolantę, Radomira Skrzyńskich. Jarosława, Krystynę, Mariannę, Kazimierza Piastę. Stanisławę, Aleksandrę, Joannę Pachów. Andrzeja Wirę. Babcie i dziadków

PONIEDZIAŁEK – 04 X 2021

św. Franciszka z Asyżu

700    † Za Józefę w 22. roczn. śm., Wacława Tadeusza Filipów, babcie i dziadków i  d. w c. c.

1630 † Za dusze Zofii i Antoniego Burzyków. Mieczysława Frączkowskiego, Marianny i Stanisława Pirów, Adama Pogody, Władysława Wiry, Henryka i Izabeli Skwarków, zm. z rodz. Frączkowskich, Polaków, Stawianych, Ciepluchów, Świderków i d. w c. c.

1630 † Za Zenona Turka – int. od sąsiadów

1730 † Za dusze Stanisława Woźnego w 11. roczn. śm., Anieli Haliny Edwarda Klepaczów, Antoniny Janiny Stanisława Kazimierza Eugeniusza Władysława Józefa Czesława Woźnych, Stanisława Boczka, Zdzisława Stawianego, c. rodz. Klepaczów, Turków, Woźnych, Michalaków

WTOREK – 05 X 2021

Św. Faustyny Kowalskiej

700    † Rez. 

1630 † Za Andrzeja Zająca, zm. z rodz. Zająców, Świderków, Stroińskich

1730 † Za Krzysztofa Ziętka, Wojciecha Flakiewicza, Sławomira Genowefę Władysława Stanisława Zająców

ŚRODA – 06 X 2021

700    † Za Wandę Lasotę – int. od córki Urszuli 

1630 † Za dusze Stanisława Zofii Józefa Pękalów, Anny Antoniego Jana Zofii Ciepluchów, Bronisławy Wacława Krakałów, Rafała Bednarza, Jana Owczarka, Natalii Wacława Klepaczów, Stanisława Ciepluchy i  d. w c. c.

1730 † Za dusze Zofii Mieczysława Jadwigi Jędrzejczyków, Marianny Józefa Jana krawców, zm. z rodz. Stawianych, Frączkowskich, Łuczków, Kępków

CZWARTEK – 07 X 2021

NMP Różańcowej

700      O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. O błog. dla ks. Konrada, dn. Damiana i Konrada

1630

1730    Za dusze w czyśćcu cierpiące

1730 † Za Longina Wirę, Władysława Juliannę Wirów, Józefa Halinę Wojtynów, Mariannę Kawulę, Stanisława Maślankę, Henryka Stacherę, Janinę Plewińską, Józefa Czyżewskiego, c. rodz. Wirów i  k. p. w n. p.

PIĄTEK – 08 X 2021

700    †   Za Wacława Klachtę w 6. r. śm., Jana Mariannę Władysława Klachtów, Kazimierza Józefę i Edwarda Stawianych, Tadeusza i Marka Pachów i  d. w c. c.

1630 † Za dusze Tadeusza Zofii Władysława Stanisława Alfredy Zająców, Władysława Zenona Lolo, Jana Rozalii Filipów, Stefanii Jana Stanisława Woźnych, dziadków i babcie, d. w c. c.  i  k. p. w n. p.

1630 † Za +Alojzego Dublę – int. od żony Genowefy z rodziną

1730 † Za Sławomira Ryszarda Iwańskich, Anielę Stanisława Woźnych, Walerię Władysława Kazimierza Woźnych, Mariana Sapałę, Danutę Zimoń, zm. z rodz. Wożnych, Majków, Popków i  d. w c. c.

SOBOTA – 09 X 2021

700    † W 20. roczn. śm. Stanisława Siuto, Irenę Katarzynę Jana Siutów, Teresę Stanisława Helenę Józefa Turków, Helenę Stanisława Popczyńskich, Alfredę Romana Nastarowiczów, zm. z rodz. Siutów, Popczyńskich, Turków, Golińskich, Nastarowiczów 

1600  ŚLUB: Kamil Niewiadomy i Olga Lasoń

1700  ŚLUB: Radosław Krakała i Natalia Cieplucha

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 X 2021

800  † Za dusze w 3. roczn. śm. Leokadii Karp, Józefa Karpia, Mariana Skupińskiego, Wacława Anieli Antoniego Leokadii Stanisława Pogodów, Jana Zofii Bronisławy Kupów, Jerzego Popka, zm. z rodz. Michałusów

930  † Rez.

1115    Za parafian

1115   Dziękczynno-błagalna w int. Urszuli i Leszka Szewców z okazji 40. lecia ślubu

1800 † Rez.