Intencje Mszalne

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02 V 2021

800   † Za Sławomira Ryszarda Iwańskich, Anielę Stanisława Woźnych, Kazimierza Walerię Władysława Woźnych, Mariana Sapałę, Danutę Zimoń, zm. z rodz. Woźnych, Majków, Popków i d. w c. c.

930      Rez.

1115   Za parafian

1800 † Za Zofię Feliksa Kępków, Andrzeja Zofię Szczepana Klepaczów, Tadeusza Franciszkę Antoniego Lasotów, babcie i dziadków, zm. z rodz. Kępków, Klepaczów, Lasotów, Góreckich i Strąkowskich

PONIEDZIAŁEK – 03 V 2021

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

800    † Za+Mariannę Pękalę w 7. r. śm., Walerię Stefana Pękalów, Genowefę Mariana Paluchów, Agnieszkę Paluch, Eugeniusza Palucha, zm. z rodz. Pękalów, Waścikowskich, Waliszewskich i Ciepluchów

800   † Za Rozalię Piotra i Mariannę Stawianych, zm. z rodz. Stawianych, Burzyków, Frączkowskich, Wirów, Oierów, Skwarków, Ciepluchów, Wdówków

930   † Za Łukasza Burzyka w 2. roczn. śm., i zm. z rodz. Burzyków i Jaśkiewiczów

1800 †  Za Stanisława Mieczysława Burczyńskich, Halinę Ufnalską, Szymona Dziamarę, Stanisławę Łuczkę, zm. z rodz. Łuczków, Burzyków, Waścikowskich, Szeligowskich, babcie i dziadków

WTOREK – 04 V 2021

św. Floriana

700    † Za dusze Rozalii Kazimiery Bolesława Eugeniusza Ścieszków, Franciszki Władysława Kazimierza Kisielów, Stanisława Biernackiego Henryka Pietrzko, Stanisława i Marka Zająców, Andrzeja Borkowskiego, zm. z rodz. Ścieszków i Kisielów

700   † Za Andrzeja Krusia

1730 † W 8. roczn. śm. Leona, zm. z Zofię Jana Bożenę Garnyszów, Edwarda Kwiatkowskiego, babcie i dziadków, k. p. w n. p.  i  d. w c. c.

1830 †  Za dusze Zofii Stanisława Eugeniusza Siutów, Eugeniusza Warchoła, Stanisława Białowąsa, Julii i Bronisława Pierów, Ewy Przybyłło, babcie i dziadków  i  d. w c. c.   

ŚRODA – 05 V 2021

700       Rez.

1730 † Za dusze Tadeusza Zofii Władysława Stanisława Alfredy Zająców, Jana Rozalii Filipów, Władysławy Zenona Lolo, całą rodz. Zająców i Filipów, k. p. w n. p.

1830 †  Za dusze Eugeniusza w 30. roczn. śm. i Marianny w 17. r. śm. Sapińskich, Andrzeja Sapińskich, Stefanii Bolesława Stanisława Ciepluchów Czesława Łęgockiego, zm. z rodz. Sapińskich i Ciepluchów

CZWARTEK – 06 V 2021

Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

700       W int. kleryka Damiana, ks. Konrada oraz o powołania kapłańskie i zakonne szczególnie z naszej parafii

1730 † Za Stanisława Zofię Józefa Pękalów, Anmnę Antoniego Jana Zofię Ciepluchów, Bronisławę Wacława Krakałów, Rafała Bednarza, Jana Owczarka, Józefę i Czesława Balcerków, Stanisława Ciepluchę, Natalię Wacława Klepaczów i  d. w c. c.

1730 † Za Bogdana Turka – int. od mamy 

1830 †  Za Czesława Stanisława Kępków, Stanisława Zofię Stawianych, Eugeniusza Janinę Zająców, dziadków Soszków, Aleksandra Sobolewskiego, zm. z rodz. Kępków, Stawianych, Soszków i  d. w c. c.

PIĄTEK – 07 V 2021

700    † Za Izabelę Turek, Henryka Skwarka, Zofie Wacława Bolesława Zofię Szczepana Polaków, Mariannę Rozalię Piotra Stawianych, Zofię Antoniego Burzyków, Eligiusza Pierę, Krystynę Jana Gładyszów, Mariannę Stanisława Pirów, Stanisławę Wacława Tadeusza Ciepluchów, Annę Bińczyk, Władysława Wirę, Leszka Wdówkę, Mieczysława Frączkowskiego, Adama Pogodę, Beatę Kormaszenko, Bogdana Wronę, Władzimierza Pujana, Agnieszkę Bejger, Henryka Maślankę, c. rodz. Skwarków i  d. w c. c.

1730    Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla pewnej rodziny

1830 †  Za Władysława Biernackiego – int. od uczestników pogrzebu

1830 † Za Teresę Turek w 13. roczn. śm., Stanisława Helenę Józefa Turków, Irenę Stanisława Katarzynę Jana Siutów, Alfredę Romana Nastarowiczów, Helenę Stanisława Popczyńskich, zm. z rodz. Turków, Siutów, Nastarowiczów, Golińskich, Popczyńskich 

SOBOTA – 08 V 2021

UROCZYSTOŚĆ św. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

700    † Za Wacława Stanisława Józefę Maślanków, Zofię Władysława Banachów, Krystynę Gulej, Anielę Tadeusza Czesława Mariannę Grażynę Ciepluchów, Michała Strukowskiego, Ryszarda Ulańskiego, babcie i dziadków, zm. z rodz. Pierów, Banachów, Ciepluchów, Biesiadzkich

1700 † Za dusze Stanisława Stefanii Ludwika Sapałów, Grzegorza Krystyny Eugeniusza Stawianych, Heleny Jana Samców, Andrzeja Garnysza, Roberta Olasika, Heleny Stefana Gorzkiewiczów, Antoniny Michała Pękalów, zm. z rodz. Sapałów, Pękalów, Zimoniów

1830 †  Za Stanisława Irenę Suito, Walerię Zdzisława Wójcików, Wiesławę Filip, babcie i dziadków, zm. z rodz. Siutów, Popczyńskich, Wójcików i Biernackich

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 09 V 2021

800   † Za Stanisława Stefanię Bolesława Ciepluchów, Stanisławę Jana Banachów, Stanisławę Gorzkiewicz, Stanisława Pękalę, babcie i dziadków, c. rodz. Ciepluchów, Banachów i Kijewskich

930   †  Za dusze Władysława w 15. r. śm. i Stanisławy Majek, Elżbiety Lolo, Katarzyny Świderek, Julii Sudakiewicz, Jolanty Młynarczyk, Władysławy i Wacława Zimoniów, Józefa Stawianego, Danuty Brudz, Tomasza Serafina, Leszka Wdówki, Danuty i Stefana Zimoniów, dziadków Majków i Brudzów i  k. p. w n.

930     I komunia św.

1115   I komunia św.

1300   I komunia św.

1800