Intencje Mszalne

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

22 V 2022

800   † Rez

930   † Za Jana Murasa, Władysława i Łukasza Burzyków, zm. z rodz. Murasów, Sapałów i Burzyków

1115    ZA PARAFIAN

1800 † Za dusze Agnieszki Paluch, Marianny Tadeusza Niewiadomych, Genowefy Mariana Eugeniusza Paluchów, Marianny Pękali, Piotra Kądzieli, zm. z rodz. Niewiadomych, Paluchów, Majków, Wilczków, Pirów i Woźnych

PONIEDZIAŁEK – 23 V 2022

700   † Za Iwonę Mariannę Stefana Garnysów, Jana Janinę Stanisława Kulików, Czesława Kołodziejczyka

700      O zdrowie dla Ewy

1730 † Za dusze Zofii i Eugeniusza Pirów, Stanisława Gamusa i Pawła Gondzio

1730 † Za Józefa Pielużka – intencja od rodziny Stoszków

1830 † Za dusze Jana Genowefy Nadajów, Rozalii Ignacego Misiaków, Jadwigi Martyn, Janiny Kisiel, Józefa Moskwy, Leoakdii Edwarda Misiaków, Wojciecha Rąpały

WTOREK – 24 V 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

700   † Za Henryka Karlińskiego – intencja od córki Iwony z rodziną

1730 † Rez.

1830 † Za dusze Teodozji Stefana Agnieszki Walentego Dublów, Janiny Stanisława Gondziów, Katarzyny Piotra Bogdanów, Haliny Jerzego Grochowskich, Jana Szeflińskiego, Andrzeja Tarczyńskiego, Jerzego Chachuły, Pawła Gondzio, Zenona Wróblewskiego, ciocie, wujków, chrzestnych, k. p. w n. p.  i  d. w c. c.

ŚRODA – 25 V 2022

700   † Za Iwonę Kopę

1730 † Za dusze Stefanii Jana Maślanków, Anieli Antoniego Szewców, Tomasza Kruczka, Andrzeja Rowińskiego, zm. z rodz. Lolów, Dopierałów, Burzyków, Szewców, Grygierów i d. w c. c.

1830 † Za Alojzego Misio w 4. rocznicę śmierci

CZWARTEK – 26 V 2022

Wspomnienie św. Filipa Nereusza

700   † Za Juliannę Franciszka Świderków, Franciszkę Czesława Soszków, Zenona Comporka i d. w c. c. 

1730    Dziękczynno – błagalna w int. Sylwii i Pawła w 15. rocznicę ŚLUBU oraz o błogosławieństwo dla całej RODZINY

1730 † Za dusze Leokadii (w 8. roczn. śm.) i Bolesława Wójcików, Anny i Witolda Jasińskich, Ewy i Antoniego Kujawiaków, Szczepana Łopatki, zm. z rodz. Wójcików, Niedźwieckich, Łopatków

1830 † Za Anielę Stanisława Woźnych, Walerię Kazimierza Władysława Woźnych, Sławomira Ryszarda Iwańskich, Mariana Sapałę, zm. z rodzin Woźnych, Majków, Popków i  d. w c. c.

PIĄTEK – 27 V 2022 

700   † Za Wiesławę Klepacz – intencja od uczestników pogrzebu

1730 † Za Piotra Kępkę w 2. rocznicę śmierci

1830 † Za Zofię Sochacką i Mariannę Marciniak

SOBOTA – 28 V 2022

700   † Za Wiesławę Turek – int. od uczestników pogrzebu

1730 † Za dusze Zofii Władysława Banachów, Józefy Wacława Stanisława Maślanków, Anieli Tadeusza Czesława Mariana Grażyny Ciepluchów, Krystyny Gulej, Michała Strukowskiego, Ryszarda Ulańskiego, dziadków i babcie, zm. z rodz. Pierów, Banachów, Maślanków, Biesiadzkich, Oleszczyków, k. p. w n. p.  i  d. w c. c.

1830 † Za Krzysztofa Rozalię Stanisława Mariannę Jędrzejczyków, Zdzisława Staszewskiego, Leszka Woźnego

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 29 V 2022

800   † Za Mariana Krystynę w 7. roczn. śm., Ignacego Waldemara Sudrów, Józefę Mieczysława Zimoniów, Juliana Gniewaszewskiego, zm. z rodz. Dalewskich, Tuchowskich, Joannę Tadeusza Michała Filipów, Genowefę Agier oraz dziadków

930   † Za Walerię w 18. roczn. śm. Zdzisława Wójcików, Wiesławę Filip, Leokadię i Władysława Turków, Jerzego Bartosa, Mariana Frankiewicza

1115    ZA PARAFIAN

1115    Dziękczynno – błagalna w intencji Janiny i Stanisława  z okazji 50. rocznicy ślubu oraz w intencji Kai i Oleny w rocznicę I Komunii Świętej

1800 † Za Janinę i Kazimierza Kępków, Bronisławę i Leona Adamków, Krystynę i Stanisława Sysów, Bartłomieja Szewczyka, całą rodzinę Sapałów i Kurpesów

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – 

LEGENDA  SKRÓTÓW:

k.p.w n.p. – Księża pracujący w naszej parafii.

d.w c.c.    – dusze w czyściu cierpiące