Intencje Mszalne

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 18 IV 2021

800   † Za Władysławę Franciszka Wiesławę Eugeniusza Filipów, Tadeusza Kaniorskiego, Teresę i Irenę Ekler, zm. z rodz. Bartosów, Filipów, Sańdów, Mirysów i Klajnów

930   † W int. Zofii Józefa Klepaczów, Marianny Jędrzejczyk, Józefa Marianny Mieczysława Jakielów, Władysława Kraski, Ryszarda Krysiaka, zm. z rodz. Klepaczów, Jakielów i Krajewskich

1115   Za parafian   poświęcenie:  medalików, łańcuszków, modlitewników, świec

1800 † Za dusze Danieli Stefana Gulejów, Edwarda Rokity, Alicji Zawady, Jarosława Piasty, babcie i dziadków, d. w c. c.

PONIEDZIAŁEK – 19 IV 2021

700    † Za Janinę Zając – int. od córki Eugenii z rodziną

1800 † Za Andrzeja Borkowskiego – int. od uczestników pogrzebu

1830 † Za Alfredę Zając – int. od wnuczki Kamili i Mileny

WTOREK – 20 IV 2021

700    † Za dusze w czyśćcu cierpiące

1800 † Za Bogusława Turka – int. od rodziny z Justynowa

1830 † Za Honoratę Stawianą – int. od syna Jerzego z rodziną

ŚRODA – 21 IV 2021

700    † Za Wiesławę Filip – int. od brata Leszka z rodziną

1800 † Za dusze Agnieszki Paluch w 10. roczn. śm., rodziców Niewiadomych i Paluchów, Marianny Pękali, Eugeniusza Palucha, Piotra Kądzieli, Genowefy Zając, zm. z rodz. Niewiadomych, Majków, Paluchów, Wilczków i Pirów

1830 † Za Tadeusza i Mariannę Frączkowskich, Annę i Mieczysława Witczaków, Alfredę Cuper, Władysława i Mariannę Frączkowskich, Stefanię Bronisława i Przemysława Łajewskich, Janusza i Jadwigę Snarskich, Włodzimierza Szypluka, zm. z rodz. Sztachelskich, Łajewskich, Frączkowskich i Stawianych

CZWARTEK – 22 IV 2021

700    † Za Anielę Bolesława Mirosława Mariannę, Zofię i Stanisława Gładyszów, Rozalię Tomasza i Edwarda Małgorzaciaków, Stanisława Władysławę i Jana Frączkowskich, Eugeniusza Mariannę i Stanisława Stawianych, Eugenię i Władysława Woźnych, Kazimierza Krawca, całą rodzinę Gładyszów i Małgorzaciaków

1800 † Za dusze Janiny Tadeusza Antoniny Michała Pękalów, Heleny Jana Rozalii Piotra Samców, Marii Stanisława Stanisławy Antoniego Brdoniów, Heleny Feliksa Sochów, zm. z rodz. Pękalów i Brdoniów i  d. w c. c.

1800 † Za Andrzeja Wirę – int. od żony

1830   Przywołując wstawiennictwa Najświętszego Serca Pana Jezusa, msza św. dziękczynno – błagalna w intencji Jadwigi Berent-Misiak w 80. rocznicę urodzin od dzieci z rodzinami

PIĄTEK – 23 IV 2021

św. Wojciecha Głównego Patrona Polski

700    † Za dusze Czesława Owczarza w 11. roczn. śm., Karoliny Jacka Darnikowskich, Bogdana Lucyny Wiktorii Grudzińskich, babcię Helenę, Zofię, dziadków Jakuba, Stanisława i  d. w c. c.

1800 † Za Sławomira Lasotę w II rocznicę śmierci i za Edwarda Lasotę

1800 † Za Grzegorza Konarzewskiego

1830 † Za Jerzego Rzepeckiego, Piotra Brdonia, Eugeniusza Rzepeckiego, babcie i dziadków

SOBOTA – 24 IV 2021

700    † Za Mariannę Frączkowską – int. od uczestników pogrzebu

1800 † Za dusze Stefana Palucha, Marianny i Stanisława Misio, Zenona Krycha, Mariana Piasty, Alicji Szafrańskiej, Teresy Comporek, babć i dziadków, sąsiadów, zm. z rodz. Paluchów, Krychów, Gorzkiewiczów, Makowskich

1830   Rez.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 25 IV 2021

800   † Za dusze Tadeusza Zofii Władysława, Stanisława Alfredy Zająców, Jana Rozalii Filipów, Władysławy Zenona Lolo, k. p. w n. p..i  d. w c. c.

930   † Rez.

1115   Za parafian

1800 † Za Alicję Zawadę, zm. z rodz. Zawadów, Popków, Rokitów i Świderków