Intencje Mszalne

I NIEDZIELA ADWENTU

27 XI 2022

800   † Za Joannę Zawadę w 9. roczn. śm., Alicję Annę Szymona Kazimierza Eugeniusza Zawadów, Rocha Stefanię Urszulę Ciepluchów, Eugeniusza Henrykę Jedynaków, Edwarda Rokitę, Grzegorza Jędrzejczyka i  d. w c. c.

930   † Za dusze Kazimiery Zenona Paluchów, Krystyny Leona Jachów, babcie i dziadków, chrzestnych, zm. z rodz. Paluchów i Jachów

1115    ZA PARAFIAN

1800  † Za dusze Andrzeja Wiry, za całą rodz. Wirów, Ścieszków, Biernackich i Pierów

PONIEDZIAŁEK – 28 XI 2022

650   † Za Lucynę Kopę – int. od Doroty i Romana z rodzinami

1700 † Za Władysława Krystynę Jaśkiewiczów, Łukasza Władysława Burzyków, Stanisława Michalinę Celedów, Andrzeja Kroca, Jana Murasa, babcie i dziadków i wszystkich zmarłych z tych rodzin

1700 † Za Bogusławę Krawiec – int. od uczestników pogrzebu

1730 † Za Kazimierza Kępkę – int. wnuka Piotra z żoną

WTOREK – 29 XI 2022

650   † Za Jana i Zofię Woźnych, Stefana Stefańczyka, Czesława Turka, Jadwigę Woźną, Józefa Chałubińskiego, dziadków i babcie, chrzestnych, zm. z rodz. Woźnych, Adamków, Stefańczyków, Spiżyków, k. p. w n. p.  i  d. w c. c.

1700 † Za Krzysztofa Materę – in. od szwagierki Małgorzaty z rodziną

1730 † Za Mariannę Maślankę – int. od kolegów i koleżanek z pracy

ŚRODA – 30 XI 2022

św. Andrzeja Apostaoła

650   † Za ks. Antoniego Supadego w 26. roczn. śm., wszystkich kapłanów, którzy pracowali w naszym kościele. Za Zenona w 14. roczn. śm., Wacława, rodziców Szewców i Gładyszów, rodziców Chrzestnych, Kazimierę Piotra Jana Garnyszów, Zbigniewa Stawianego, Annę Gładysz, Jadwigę Olejnik, Elżbietę i Henryka Boczków i  d. w c. c.           

1700 † Za Henryka Karlińskiego – int. od wnuków Patrycji i Daniela

1700   Dziękczynno – błagalna w intencji Łukasza i Aleksandry w 20. roczn. ślubu

1730 † Za Andrzeja Marciniaka oraz Mariannę Józefa Marciniaków, Tadeusza Bronisława Zofię Sochacką i Romana Janiaka

CZWARTEK – 01 XII 2022

650     O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz za powołanych

1700 † Za Władysława w 5. roczn. śm., Leokadię Zenona Bogdana Rozalię Mariana Turków, Ignacego Leokadię Patury, Władysławę Stefanię Jana Piastów, Janinę Przykazką, Jerzego Bartosa, Anielę Józefa Stanisława Włodzimierza Bogusławę Paluchów, Krystynę Zofię Władysława Eugeniusza Bojanowskich, Walerię Eugeniusza Piastów, k. p. w n. p.  i  d. w c.

1700 † O Boże błogosławieństwo dla Anny i opiekę Matki Bożej

1730 † Za Wiesławę Turek – int. od sąsiadów

         PIĄTEK – 02 XII 2022

650     Dziękczynno – błagalna. W podzięce za wyzdrowienie i otrzymane łaski dla całej rodziny, z prośbą o dalszą opiekę Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej w nadchodzącym roku

650   † Intencja z PROŚBĄ o zdrowie dla Pawła

1700 † Za dusze Iwony Klepacz w 24. roczn. śm., Kazimierza Rozalii Antoniego Bojanowskich, Józefy Wacława Jana Stanisława Czesława Lolów, Kazimiery Zdzisława Dariusza Mirosława Kwiatkowskich,  Antoniego Zalcera, Wacława Szewca, Zenony Zenona Soszków, Tadeusza Klepacza, zm. z rodz. Bojanowskich, Lolów, Siutów

1730 † Za dusze Alicji Piotra Szafrańskich, Michała Joanny Tadeusza Filipów, Klary Tadeusza Zbigniewa Szafrańskich, Czesława Eugenii Grzegorza Comporków, Haliny Teodora Tomana Mirowskich, babcie i dziadków

SOBOTA – 03 XII 2022

św. Franciszka Ksawerego

650   † Za dusze Magdalenki Sabeli w 20. roczn. śm., Stanisławy Czesława Sabelów, Marianny Władysława Mirosława Świderków, Stefana Woźnego, Teresy Wiesława Biernackich, dziadków Sabelów, Świderków, Woźnych i Grynków

1700 † Za Jana Rozalię Stanisława Ziętków, Zofię Śmietanę, Annę Józefę Mariana Jana Sławomira Turków, babcie i dziadków, zm. z rodz. Ziętków, Turków, Waścikowskich, Biernackich

1700 † Za Janinę Woźną – intencja od męża

1730 † Za Józefa Pielużka – int. od rodziny Jachymczaków

II NIEDZIELA ADWENTU

04 XII 2022

800   † Za Helenę w 2. roczn. śm., Stefana Agnieszkę Stanisława Gorzkiewiczów, Stanisława Sapałę, całą rodz. Bogdanów, Comporków, Paturajów, Garnysów, Gorzkiewiczów

930   † Za dusze Stefanii Jana Kędziorów, Wiesława Sławomira Klepaczów, Anieli Franciszka Klepaczów, zm. z rodz. Kędziorów, Klepaczów i Turków

1115    ZA PARAFIAN

1800  † Za Bronisława w 20. roczn. śm., Teresę Eugeniusza Jana Wirów, Zofię Stanisława Zimoniów, babcie i dziadków, Barbarę Kępkę, Zbigniewa Stawianego i d. w c. c.

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – 

LEGENDA  SKRÓTÓW:

k.p.w n.p. – Księża pracujący w naszej parafii.

d.w c.c.    – dusze w czyściu cierpiące