Intencje Mszalne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28 II 2021

800   † Za Ewę Roman w 4. roczn. śm.

930   † Za dusze Stanisława Brdonia w 5. roczn. śm., Marii Stanisławy Antoniego Brdoniów, Heleny Feliksa Sochów, Janiny Tadeusza Antoniny Michała Pękalów, Heleny Jana Rozalii Piotra Samców, zm. z rodz. Brdoniów i Pękalów i  d. w c. c.

1115    ZA PARAFIAN    

1800 † Za dusze Heleny Jana Popków, Walerii Stanisława Tadeusza Jana Marka Łukasza Rozalii Władysława Burzyków, babcie i dziadków, całą rodz. Popków, Burzyków, Sapałów i Polaków

PONIEDZIAŁEK – 01 III 2021

700    † Za Grzegorza Duka w 1. rocznicę śmierci

1700  † Za Jadwigę Niewiadomą

1730 † Za Barbarę Jankowską – int. od uczestników pogrzebu

WTOREK – 02 III 2021

700    † O łaskę wiary dla Mateusza i Marty

1700  † W int. Heleny Jana Franciszki Ignacego Anny Piastów, Anieli Stanisława Ireny Jerzego Popków, Lecha Zajdla, Wacława Szewca, Stanisława Mariasiewicza, Tadeusza Zycha, zm. z rodz. Piastów Turków, Popków Stokowskich, Frączkowskich

1730 † Za Stanisława Gamusa – int. od chrześnicy

ŚRODA – 03 III 2021

700    † Za Iwonę Kopę – int. od rodziny Miazków

1700  † Za Bożenę Jabłońską – int. od rodziny Zimoniów

1730    Rez.

CZWARTEK – 04 III 2021

św. Kazimierza, Królewicza

700       W int. kleryka Damiana, ks. Konrada i o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

1700  † Za Jana Nadaja – int. od siostry Teresy z rodziną

1700  † Za Alfredę Zając – int. od córki z mężem

1730 † Za Krystynę w 4. roczn. śm., Józefa Michalinę Edmunda Dubowików, Helenę Zdzisława Bogusława Teresę Grzegorza Turków, całą rodz. Turków i Zwolaków

  PIĄTEK – 05 III 2021

700    † Za Wiktora Szkudlarka – int. od dzieci i wnuków

1700  † Za Kazimierza Helenę Ludwika Turków, Stefanię i Walentego Gulejów, Wacława Klepacza, całą rodz. Turków, Gulejów, i Klepaczów i d. w c. c.

1730 † Za dusze Kazimiery Tadeusza Kępków, Genowefy Arkadiusza Owczarków, Stanisława Ścieszko, d. w c. c.

SOBOTA – 06 III 2021

700    † Za Józefę Piotra Brdoniów, Edwarda Agnieszkę Władysława Eugeniusza Jarosława Rokitów, Alicję Joannę Zawadów, Krystynę Kazimierza Jarosława Piastów, Genowefę Adolfa Henryka Walczykowskich, Danielę Stefana Gulejów, babcie i dziadków i d. w c. c

1700  † Za Renatę Woźną w 1. roczn. śm.

1700 † Za Honoratę Stawianą – int. od wnuczki Renaty i od prawnuczki Anity z rodziną

1730 † Za Bogusława Turka – int. od teściów Kaczorów

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 07 III 2021

800   † Za za dusze Stanisława Zofii Zimoniów, Bronisława Eugeniusza Jana Teresy Wirów, babcie i dziadków  i  d. w c. c.

800   † Za Grzegorza Stawianego – int. od siostry i brata

930   †

1115    ZA PARAFIAN    

1800 † Za dusze Mariana Boczka w 2. rocznicę śmierci oraz zmarłych  z rodz. Boczków i Chruścińskich