Intencje Mszalne

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 II 2020

800       † W int. Ewy Roman o wieczne zbawienie w 3. roczn. śm.

930       † Za dusze Genowefy Marianny Klepaczka, Kazimiery Wincentego Stawianych, Janiny Stanisława Frandzlów, Grażyny Dębickiej, zm. z rodz. Klepaczków, Stawianych, Frandzlów i Kotyniów

1115       Za PARAFIAN

1800      † W int. Zofii Ignacego Basińskich, Marianny Daniela Królów, Janiny Pawła Lorentowiczów, babcie i dziadków, zm. z rodziny Basińskich, Woźnych, Królów i d. w c. c.

  

PONIEDZIAŁEK – 24 II 2020

700           W int. pasterzy Kościoła i w int. powołań kapłańskich i zakonnych

1700    † Za Mariannę Woźną – int. od uczestników pogrzebu

1730       † Za dusze Eugeniusza w 12. roczn. śm., Aleksandra Stanisławy i Cecylii Samiec, Marianny i Wacława Woźnych, Krystyny i Andrzeja Witkowskich, Czesława Piery, Czesława Sadowskiego, Tadeusza Samca, Eugeniusza Zająca, chrzestnych, babcie, dziadków, wujków, ciocie, rodziny Samców, Woźnych, Piasnych, Margasów, k. p. w n. p.  i  d. w c. c.

WTOREK – 25 II 2020

700           Za dusze w czyśćcu cierpiące

1700    † Za Janinę Trzcińska w I roczn. śmierci

1730      † Za Helenę Waścikowską – int. od uczestn. pogrz

ŚRODA POPIELCOWA – 26 II 2020

800      † Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodzin Pogodów, Jańców, Ciepluchów i Wilczków

930       † Za dusze Józefa Janiny Mariana Haliny Marka Agierów, Henryka Julianny Mateckich, c. r. Agierów, Mateckich, Majków i Dudkiewiczów, k. p. w n. p.  i  d. w c. c.

1800     † Za Helenę Jana Popków, Walerię Stanisława Tadeusza Jana Marka Łukasza Władysława Rozalię Burzyków, c. r. Popków, Burzyków, Sapałów i Polaków

1800       O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata dla Edyty i Mateusza z okazji urodzin

   

CZWARTEK – 27 II 2020

700          Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosł. Boże dla wnuków

1700      † Za Leokadię Kazimierza Tadeusza Frączkowskich, Walerię Zofię Majków, Stanisława Karpika

1730      †  Za Jana Wacława Mariannę Władysława Klachtów, Józefę Kazimierza Edwarda Stawianych, Tadeusza Marka Pachów i d. w c. c.

  PIĄTEK – 28 II 2020

700      † Za Jadwigę Niewiadomą

1700     † Za Stanisława Brdonia w 4. roczn. śm., Stanisławę Antoniego Brdoniów, Helenę Feliksa Romana Sochów, Leokadię Jana Ciepluchów, zm. z rodz. Brdoniów, Sochów, Ciepluchów, Gładyszów, Pękalów, Wirów, Samców, Kępków, Bartłomiejczyków, k. p. w n. p.

1730      † Za Stanisława Woźnego – int. od uczestn. pogrzebu

SOBOTA 29 II 2020

700       † Za dusze Zofii Ciepluchy w 1. roczn. śm., Wacława Ciepluchy w 3. roczn. śm., Danuty Stanisławy Ciepluchy, Walerii Stefana Marianny Pękalów, babć i dziadków, c. r. Ciepluchów, Kępków i Sapińskich

 1700    † Za dusze Teresy i Zenona Comporków, babcie i dziadków, zm. z rodz. Comporków, Dublów, Paluchów, Misiów, Krychów

 1730    † Rez.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU- 01 III 2020

800       † Za Zofię Stanisława Zimoniów, Stanisława Mirowskiego, babcie i dziadków, Bronisława Wirę, zm. z rodz. Pachów, Ścieśków, Gładyszów

930       † Za dusze Antoniny Stanisława Kazimierza Eugeniusza Józefa Stanisława Czesława Woźnych, Zofii i Jana Zdzisława Stawianych, Janiny i Władysława Woźnych, Janiny i Stanisława Michalaków, c. r. Woźnych, Michalaków, Stawianych i Lorentowiczów

1115       Za PARAFIAN

1115           W podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla pewnej rodziny i o zdrowie dla mamy Janiny

1800      † W 16.  roczn. śm. Andrzeja oraz Zenona Anieli Ludwika Pachów, Stanisława Stanisławy Kaniorskich, Stanisławy Jana Zająców, zm. z rodz. Zająców, Pachów, Michałusów i Wieteskich